Corona virus en Ondernemen Op School

Beste scholen, Gisteren zijn er extra maatregelen afgekondigd door de overheid met betrekking tot bestrijding en het indammen van het Corona virus. Dit heeft deels ook invloed op de uitvoer van ons onderwijsprogramma Ondernemen Op School. Concreet betekent dit: * lessen Ondernemen Op School/E-commerce Op School gaan vooralsnog door, tenzij nieuwe maatregelen dat gaan verhinderen *...
Read More
Top