Update Corona virus en Ondernemen Op School 15/03/2020, 17:00

Beste scholen, Zonet is bekend geworden, dat vanaf morgen alle scholen in Nederland sluiten vanwege het indammen/bestrijden van het Corona virus. Dit heeft direct ook invloed op de uitvoer van ons onderwijsprogramma Ondernemen Op School. Concreet betekent dit: * alle fysieke lessen Ondernemen Op School/E-commerce Op School komen te vervallen * alle eerdere maatregelen, gecommuniceerd op...
Read More
Top