Docenten Programma ondernemerschap

training voor docenten VO en MBO over ondernemerschap

Het Docenten Programma is een unieke training van 2 dagdelen, waarin ondernemerschap, communicatie en management centraal staan. Het is vooral veel doen in de praktijk. Ons programma ‘Ondernemen Op School’ is geen eiland op zich binnen scholen, maar zoekt juist de samenwerking en de verbinding met de docent. Veel docenten willen graag iets met ondernemerschap doen in hun klas, maar hebben daar geen (voldoende) kennis van en/of weten niet hoe ze dit op een actuele manier kunnen vormgeven.

Uit ervaring weten we dat Ondernemen Op School vaak zorgt voor meer samenwerking tussen verschillende afdelingen/opleidingen. We helpen hen om hier praktisch vorm aan te geven.


Voorbeeld sectie en profieloverstijgend samenwerken
Als voorbeeld kun je denken aan leerlingen/studenten uit een economie-klas, die een concept hebben bedacht en leerlingen/studenten uit een techniekklas erbij betrekken om een prototype te maken. Docenten hebben hier bij uitstek de kans om leerlingen/studenten klas- en sectie-overstijgend te faciliteren. Leerlingen/studenten leren in het praktijk toch het meest!

Dagdeel 1
In het eerste dagdeel word er deelgenomen in en mini-versie van het Ondernemen Op School-programma. Zo kruipen zij in de huid van een ondernemer en ervaren zij hoe het is om conceptmatig aan de slag te gaan met de start van een bedrijf. Deze unieke ervaring kunnen zij weer gebruiken in de ondersteuning van leerlingen/studenten die voor zichzelf willen starten.

Dagdeel 2
In het tweede dagdeel dagen we docenten uit hun comfort zone te stappen en op een unieke manier aan de slag te gaan met communicatie en management. Hierbij gebruiken we technieken uit de luchtvaartsector en werken we samen met onze partners om hen in korte tijd op te frissen als het gaat om (bijna) feilloze communicatie en managementtechnieken. Dit vertalen we vervolgens naar de praktijk op school, waar de rol van docent sterk onderhevig is aan verandering, o.a. door de intreding van gepersonaliseerd leren. Wij helpen hen toekomstbestendig te maken als ondernemende docent.