Ondernemerschap trainers

trainer

Momenteel zoeken we Zelfstandige Trainers met ondernemers kennis en ervaring (regio Rotterdam en Utrecht)

Functie-omschrijving Zelfstandige Trainer
Het onderwijsprogramma ‘Ondernemen Op School’ is onderdeel van EURObizz Academy BV. Dit onderwijsprogramma over ondernemerschap, richt zich op VMBO, MAVO en HAVO en Gymnasium (bovenbouw) en MBO (alle leerjaren en niveaus).

Het onderwijsprogramma Ondernemen Op School kenmerkt zich door een praktijkgerichte aanpak. In onze visie leren leerlingen het meeste in de methode ‘learning by doing’ en daarom houden we de theorie beperkt. Het onderwijsprogramma is een ‘blended learning’ aanbod, een combinatie tussen klassikale interactie en digitaal lesmateriaal via onze e-learning portal www.eurobizzacademy.eu. Dit onderwijsprogramma is uniek, praktisch en volledig in aanpak.

Functie binnen EURObizz:
De trainer is zelfstandig ondernemer/ZZP-er, ingehuurd per opdracht voor een of meerdere onderdelen van het programma Ondernemen Op School. De trainer is volledig overtuigd van de kracht van dit onderwijsprogramma en gelooft in het maken van een verschil in het leven van leerlingen, van meerwaarde zijn voor scholen en de onderwijssector.

Doelgroep:
De trainer zorgt voor een juiste uitvoer van training en begeleiding van leerlingen tussen 15 en 21 jaar in een multiculturele context, die meedoen aan het onderwijsprogramma Ondernemen Op School. De trainer legt verantwoording af aan de directie van opdrachtgever EURObizz Academy BV.

Communicatie:
Uitvoerende communicatie vindt plaats tussen de trainer en de docenten en leerlingen. Overige communicatie en afspraken verlopen via de directie van EURObizz Academy BV.
Dit betreft onder meer communicatie met betrekking tot alle formele en informele afspraken over het onderwijsprogramma, facturatie richting scholen/organisaties en betalingen, onverhoopte klachten, de planning van het programma en IT-ondersteuning.

Taken van de trainer in het onderwijsprogramma Ondernemen Op School:
● Hij/zij verzorgt trainingen voor, en uit naam van, EURObizz Academy op locatie bij scholen of andere aangewezen locaties, conform de overeenkomst met EURObizz Academy BV; hierbij kunnen 1 of meerdere onderdelen van het programma worden toevertrouwd aan een trainer;
● Hij/zij besteedt aandacht aan het begeleiden, adviseren en motiveren van deelnemende leerlingen in de klas of in kleine werkgroepen maar ook het ontwikkelen van de in het onderwijsprogramma aangeboden competenties;
● Hij/zij maakt (alleen) gebruik van het door EURObizz Academy BV aangereikt materiaal voor de uitvoer van het programma. Aanvullend gebruik van andere/eigen materialen is slecht toegestaan na schriftelijke toestemming van de directie van EURObizz Academy BV;
● Hij/zij maakt de basisbeginselen van ondernemerschap en het starten van een bedrijf duidelijk aan leerlingen; Hierbij ligt de focus op de praktijk en combineert dit met een kort deel theorie;
● Hij/zij zorgt er voor dat ingeleverd materiaal altijd is voorzien van de namen van de leerlingen;
● Hij/zij maakt, o.a. bij inzet van hulplijnen, (uitsluitend) gebruik van experts van EURObizz;
● Hij/zij legt verantwoording af aan EURObizz Academy omtrent uitvoering en resultaten.

Overige zaken/eisen van belang:
● Hij/zij is bekwaam als ondernemer met minimaal 24 maanden fulltime of 4.000 parttime werkuren ervaring als ondernemer. Hierbij geldt de inschrijving in het handelsregister als leidraad.
● Hij/zij sluit aan bij de beleving van de leerlingen om hen te betrekken bij de uitvoer van het programma en is in staat de verbinding te leggen met de leerlingen/studenten; in dit kader verwachten we van een trainer, dat hij/zij minimaal 12 maanden ervaring heeft met het werken met leerlingen/jongeren in een professionele setting.
● Hij/zij toont betrokkenheid en een professionele werkrelatie ten aanzien van leerlingen;
● Hij/zij kan, op verzoek, een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) tonen, met specifieke vermelding van screening op zedendelicten;
● Hij/zij geeft als trainer/gastdocent het goede voorbeeld en draagt zorg voor het correct uitdragen van de goede naam van EURObizz Academy en het onderwijsprogramma Ondernemen Op School in het bijzonder;
● Hij/zij beschikt over HBO werk- en denkniveau en is in staat het (E-commerce) programma te vertalen naar het niveau van de betreffende klas, leerlingen en studieniveau;
● Hij/zij is in staat prettig en effectief samen te werken met de docenten van een school
● Hij/zij meldt bij ziekte of noodgevallen direct aan de directie van EURObizz Academy BV als hij/zij niet een afgesproken training niet kan uitvoeren; de vervanging van een trainer wordt altijd gedaan door EURObizz Academy BV en nooit door een trainer;
● Hij/zij heeft een goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal.

Vergoeding:
– lump sum vergoeding van €55,00 per lesuur

Vragen of interesse?
Mail je vragen of interesse naar: sales@eurobizz.eu.