YES Project

UPDATE 15 juni 2019
Alle plekken voor jeugd-/jongerenwerkers zijn ingevuld.
Voor jongeren is er nog wel plek om aan te melden.
De uiterste aanmelddatum is verlengd tot 24 juni 2019!
LET OP: Data zijn gewijzigd!

Onder de naam Y.E.S. (Youth Empowerment by Entrepreneurial Skills) zijn we in september 2018, met lokale partners in Italië (JO Consulting), Cyprus (Dorea Educational Institute), Engeland (Bridging to the Future) en Litouwen (European Social Entrepreneurship and Innovative Studies Institute), gestart met een 2-jarig project.
Hiermee gaan we met alle kennis en ervaring die is opgebouwd binnen het programma ‘Ondernemen Op School’, een vuist maken tegen jeugdwerkloosheid. Dit betekent, dat we de deelnemers helpen om zowel ondernemersvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling op te pakken alsmede de daadwerkelijke opzet van een eigen bedrijf.

Het YES Project project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering via Erasmus+. De contactorganisatie hiervoor in Nederland is het Nederlands Jeugdinstituut.

Waar staan we nu?
Eind oktober 2018 zijn alle partners bijeen gekomen voor de kick off meeting van het project. In de afgelopen maanden zijn alle partners aan de slag gegaan met de opzet en implementatie van het project en de inhoud er van. Dus ook in Nederland. Het doel van het YES project is om een duurzame impact te creëren. 25 juni 2019 start de eerste ronde en in oktober start de tweede ronde. In de eerste helft van 2020 gaan we ‘multiplier events’ gaan organiseren waarbij we aan de ene kant jongeren die nu aan de zijkant staan gaan helpen om een duurzame toekomst op te bouwen als ondernemer en aan de andere kant jongerenwerkers trainen hoe zij met ondernemerschap en ondernemende vaardigheden verder kunnen helpen en toerusten.

Wie zoeken wij?
* jongeren uit Den Haag en omgeving:
– tussen 18 en 27 jaar
– die geen baan of scholing volgen
– die enorm gemotiveerd zijn om het roer om te gooien, het oude achter zich te laten en een nieuwe start willen maken
– die serieus, eerlijk en legaal aan de slag willen gaan als ondernemer en hiermee hun toekomst willen opbouwen

* jeugdwerkers uit Den Haag en omgeving (Alle plekken zijn inmiddels bezet!):
– die werken met de bovengenoemde jongerendoelgroep
– die werken bij een organisatie voor buurtwerk, jongerenwelzijn jeugdzorg of soortgelijk
– die die enorm gemotiveerd zijn en mee willen doen aan training over ondernemerschap
– die het geleerde willen inzetten in hun werk met en voor hun jongeren om zo de impact van dit project te vergroten

* bedrijven die dit internationale YES project willen ondersteunen als sponsor:
– omdat ze vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen bijdragen aan positieve impact creëren voor de bovengenoemde jongerendoelgroep én
– financieel willen bijdragen om de impact van het YES project te vergroten én
– deelnemers willen ondersteunen met hun kennis, faciliteiten of producten/diensten én
– één of meerdere deelnemers willen ‘adopteren’ en hen helpen met media-aandacht

Aanmelden
Ben je een jongere tussen 18 en 27 jaar of een buurtwerker/jongerenwerker uit Den Haag en omgeving en voldoe je aan wat hier boven staat? Meld je dan voor 24 juni 2019 aan via het emailadres sales@eurobizz.eu. Vergeet niet om hierbij een korte omschrijving van jezelf en een duidelijke motivatie mee te sturen! Van alle aanmeldingen zullen we een selectie maken. Alle aanmeldingen worden vertrouwelijk behandeld volgens de normen van ons privacy protocol.

Vertegenwoordig je een bedrijf en willen jullie bijdragen aan het creëren van daadwerkelijke impact?
Is CSR bij jullie niet een papieren tijger, maar willen jullie concreet vormgeven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen? ‘Adopteer’ dan één of meerdere deelnemers en neem voor 24 juni 2019 contact met ons via emailadres sales@eurobizz.eu.